Poker Pro.VN 4.2.4 [free]

وصف

Vừa ra mắt đã nhận được đánh giá 5 sao, đồng thời xếp hạng đầu trong bảng ứng dụng APP store của nhiều Quốc Gia.
Được liên minh Poker Texas Hold'em đề cử là trò chơi poker cao cấp về mọi mặt!
1. Hoàn toàn miễn phí!
2. Mỗi ngày 5 trận thi đấu!
3. Nhiều nhiệm vụ chờ bạn hoàn thành!
4. Người thật online, hàng ngàn người đang chơi cùng bạn!
Tải trò chơi ngay bây giờ có thể nhận được phần thưởng chip miễn phí!


Has launched has received 5-star rating, and ranks first in the App Store for many Nationalists.
Texas Hold'em Poker is the alliance's nomination advanced poker game in every way!
1. It's free!
2. Every day 5 matches!
3. Many wait for you to complete the task!
4. The truth online, thousands of people playing with you!
Download the game now can get free bonus chips!

تعليق المحرر

إصدارات قديمة

تحميل بواسطة رمز الاستجابة السريعة
  • اسم التطبيق: Poker Pro.VN
  • لينة الفئة: ألعاب بطاقة
  • كود التطبيق: air.com.coalaa.itexasvn
  • أحدث إصدار: 4.2.4
  • الشرط المطلوب: 2.3 أو أعلى
  • حجم الملف : 25.54 MB
  • تحديث الوقت: 2018-05-16